หน้า๑.

สื่อคณิตศาตร์

๑.โปรแกรมเปิดไฟล์แฟลช

๒.โปรแกรมสร้างใบงาน๑

๓.โปรแกรมฝีกหาร

๔.ไฟล์วิเคราะห์โอเน็ต

๕.ไฟล์คณิตคิดในใจ

สื่อภาษาอังกฤษ

๑.ศัพท์อังกฤษป.1-6

๒.แบบประเมินคำศัพท์

๓.รวมประโยคคำถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *