แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
วิปัสนา
วิปัสสนา

2. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
วิลาส
วิลาศ

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ศิลป
ศิลปะ

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
สไบ
สะไบ

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
สวงสวรรค์
สรวงสวรรค์

6. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
สอบเชาว์
สอบเชาวน์

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
คำสแลง
คำแสลง

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ของสแลง
ของแสลง

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
สาธก
สาทก

10. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
สัญชาตญาณ
สัญชาติญาณ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: