แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้องถ้าเขียนว่า เหงื่อ.....กาย ?
โซม
โซรม

2. ข้อใดเขียนถูกต้องถ้าเขียนว่า เธอถูกวัยรุ่นรุม.....?
โซรม
โทรม

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เซนติเมตร
เซ็นติเมตร

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เซ็นซื่อ
เซ็นต์ซื่อ

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ดาษดื่น
ดาดดื่น

6. ข้อใดเขียนถูกต้องถ้าเขียนว่าเขายอมรับฟังเหตุผลอย่าง....?
ดุษฎี
ดุษณี

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เดินเหิน
เดินเหิร

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ตะหงิด
ตงิด

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ตระเวณ
ตระเวน

10. ข้อใดเขียนถูกต้องถ้าหมายถึงห้องขัง?
ตะราง
ตาราง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: