แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ก๊อกน้ำ
ก็อกน้ำ

2. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กะทิ
กระทิ

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ไข่มุก
ไข่มุข

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ขู่เข็ญ
ขู่เข็น

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
คะนอง
คนอง

6. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
คารวะ
คาราวะ

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เค๊ก
เค้ก

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เครื่องสำอาง
เครื่องสำอางค์

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
จักรพรรดิ์
จักรพรรดิ

10. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
จำนง
จำนงค์

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: