แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กางเกงยีน
กางเกงยีนส์

2. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ยองไย
ยองใย

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ฉะนั้น
ฉนั้น

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เสื้อม่อห้อม
เสื้อม่อฮ้อม

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ดอกพุทธชาด
ดอกพุทธชาติ

6. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
พิรุณ
พิรุน

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
บระเพ็ด
บอระเพ็ด

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ธำรง
ธำรงค์

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เที่ยวตะลอนไป
เที่ยวตระลอนไป

10. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ชัชวาล
ชัชวาลย์

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: